Directeur Organisatie en Bedrijfsvoering bij OCW – Ministerie van OCW – Den Haag