Technisch (bouwkundig) medewerker – Hoogheemraadschap van Delfland – Delft