Operationeel manager – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Rijswijk