Specialist digitalisering – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Den Haag